• О нама

Пун назив удружења:

 УДРУЖЕЊЕ БИВШИХ ПОЛАЗНИКА ТРЕНИНГ КУРСЕВА ЈАПАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ''ЈИЦА АЛУМНИ ИЗ СРБИЈЕ''

''ЈИЦА АЛУМНИ ИЗ СРБИЈЕ'' је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развијања и одржавања контаката са ЈИЦА или са Јапаном, као и успостављања културне, језичке или научне сарадње која доприноси благостању друштва.

Циљеви Удружења су:

  • развијање и одржавање пријатељских односа између чланова,
  • развијање контаката са ЈИЦА или са Јапаном у циљу размене информацијa и других материјала и сл. у обостраном интересу,
  • успостава културне, језичке или научне сарадње са сличним удружењима у нашој и другим земљама која имају сличне циљеве,
  • охрабривање и ширење примене разних знања, размена искустава које ће члановима пружити могућности да допринесу напредку заједнице,
  • потпомагање спровођења активности која доприносе благостању друштва У настојању да остваривања наведених циљева.

Удружење спроводи следеће задатке:

  • Ради на успостављању сарадње, толеранције и узајамног поштовања разлика међу људима и културама;
  • Организује самостално или у сарадњи са другим организацијама стручне скупове, семинаре, трибине, радионице и друге облике образовања у овим областима;
  • Сарађује са удружењима и организацијама која се баве сличним активностима, на размени информација и искустава Удружење има својство правног лица.

Рад Удружења и његових органа је јаван.

Чланство се одржава плаћањем чланарине.

Ime
E-mail adresa
Komentar