• Документи
Статут
1. Статут удружења
Документација
1. Решење о регистрацији удружења из АПР-а
2. Извод из банке
Обрасци
1. Уплатница за чланарину
2. Изглед чланске карте