• Контакт

JICA АЛУМНИ СРБИЈА

Адреса:
Булевар Михајла Пупина 6, спрат 17,  11000 Београд, Србија
e-mail адреса удружења:
office@jica-alumni.org.rs
Веб сајт удружења:
www.jica-alumni.org.rs